แนวโน้มเศรษกิจไทยและการท่องเที่ยว


ผู้บรรยาย มัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส
นายกสมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
วันที่  31 มกราคม 2552
ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล


สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)  
เที่ยวสบายกระเป๋า ทั่วไทย 5 ภูมิภาค กับ สทน.
ค้นหาข้อมูลเว็บไซท์ใหม่ สทน.

การบริการท่องเที่ยวไทยภายใต้กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาชิกใหม่ สทน.
ADT2-0971-0659
บริษัท บุราส่าหรี กรุ๊ป จำกัด
ADT1-0958-0459
บริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ


สทน. บูมเส้นทางระเบียงศรษฐกิจ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
599/29 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2192 1924-6 โทรสาร.0 2192 1951-2
E-mail: adt01@domesticthailand.com website : http://www.domesticthailand.com